Nierozerwalni > Dziecko > Płodowy Zespół Alkoholowy (FASD)

Płodowy Zespół Alkoholowy (FASD)

single image

Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy?

FASD jest to jest nieuleczalny, nie wynikający z nieprawidłowości genetycznych zespół chorobowy. Charakteryzują go uszkodzenia układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania oraz wady organów oraz układów (m.in. słuchowego, wzrokowego, kostnego, krwionośnego oraz moczowego).

Jakie może nieść to konsekwencje?

Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być różnego rodzaju trudności związane z: uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów, koordynacją ruchową, zaburzeniami mowy, relacjami z ludźmi oraz przestrzeganiem norm społecznych. Wywołane deficyty mają również wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

Nadpobudliwość

Dzieci z syndromem FASD często są określane jako nadpobudliwe, autystyczne czy o nieharmonijnym rozwoju. W początkowym okresie życie osoby dotknięte tą chorobą mają problemy ze spożywaniem pokarmów, reagują na bodźce w sposób nadwrażliwy, mają kłopot z rozumowaniem abstrakcyjnym, trudności podczas rozwiązywania problemów oraz słabą ocenę sytuacji.

Zasięg choroby

Badania populacyjne szacujące rozpowszechnienie FASD przeprowadzone wśród dzieci w wieku 7-9 lat w Polsce wskazują na występowanie tej choroby u nie mniej niż u 20 na 1000 dzieci. Oznacza to, że możemy przypuszczać, że przynajmniej 2% osób ze społeczeństwa cierpi na tę przypadłość.

Brzmi przerażająco? Jeszcze bardziej przerażające jest to, że FASD można w 100% zapobiec!

Jak zapobiec FASD?

Wystarczy zachować całkowitą abstynencję w czasie ciąży. Jedynym powodem wystąpienia tego zespołu chorobowego jest spożywanie alkoholu przez kobietę podczas ciąży.

Różne przypadki

Obraz kliniczny osób, które w okresie prenatalnym doświadczyły niszczycielskiego wpływu alkoholu na rozwój neurologiczny różni się między sobą.

Co zwiększa ryzyko uszkodzeń?

Ryzyko uszkodzeń rośnie wraz z towarzyszącymi czynnikami takimi jak częstotliwość i rodzaj spożywanego alkoholu, etapu ciąży w czasie ekspozycji, indywidualnych uwarunkowań genetycznych oraz podatności na tego rodzaju czynniki.

Mimo coraz większej wiedzy na temat tego zespołu chorobowego nie określono minimalnej dawki alkoholu, która jest potrzebna do jego wywołania. Dlatego też, aby uchronić dziecko przed wystąpieniem tego zaburzenia zaleca się całkowitą abstynencję od alkoholu w czasie 9 miesięcy ciąży. Jest to jedynym gwarantem urodzenia dziecka niedotkniętego zespołem FASD.

Kampania społeczna 

Z tego też powodu Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania edukacyjne związane z upowszechnianiem wiedzy na temat szkód w rozwoju płodu wynikających z picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży. 10 lat po rozpoczęciu pierwszej kampanii „Ciąża bez alkoholu Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie rozpoczęło kolejną jej edycję pod hasłem „Wybierz 9 miesięcy ciąży bez alkoholu!”.

Podstawowym celem kampanii jest zmniejszenie liczby osób rodzących się z tą chorobą.

Pragniemy rozpowszechniać wiedzę oraz edukować o niszczycielskim wpływie alkoholu na rozwój dzieci w życiu płodowym. Zależny nam też w szczególny sposób na ukazaniu charakterystycznych problemów których doświadczają dzieci z FASD. Dzięki podejmowanym działaniom edukacyjnym mamy nadzieję, że informacje związane z tym tematem dotrą do jak największej liczby osób.

Wzrost świadomości kobiet

Zależy nam również na wzroście świadomości społecznej, a w szczególności kobiet w wieku rozrodczym na temat warunków prawidłowego rozwoju płodu, co w naszych oczach w sposób bezpośredni przełoży się na zwiększenie liczby kobiet, które dla dobra swoich dzieci zachowają abstynencję w czasie ciąży. Mamy nadzieję, że kampania zwiększy liczbę osób, które są gotowe do podejmowania interwencji w sytuacji gdy zobaczą kobietę w ciąży pijącą alkohol.

Społeczność osób

Poprzez różnego rodzaju działania pragniemy zbudować społeczność osób, którym zależy na problemie. Prowadzimy stronę internetową, która podejmuje tematy związane zarówno z abstynencją w czasie ciąży jak i te, które dotyczą codziennego życia osób z FASD. Promujemy również zachowania sprzyjające rozwojowi zdrowej ciąży, którą staramy się ujmować w całościowy sposób. Wraz z gronem ambasadorów udzielamy się na facebooku, który stał się łącznikiem pomiędzy nami, a odbiorcami kampanii. Zapraszamy również na naszego instagrama oraz uczestniczenia w organizowanych przez nas webinarach, które dotykają ciążowej tematyki.

Nie bądź obojętny!

Do społeczności osób promujących ciążę bez alkoholu może włączyć się każdy, nie tylko kobiety w ciąży, ale również członkowie rodzin, przyjaciele i znajomi poprzez zamieszczenie na swoich portalach oznaczenia #ciazabezalkoholu.

Zapraszamy do udostępniania i polubienia naszego fanpage na facebooku. To właśnie dzięki Tobie informacja o szkodliwym działaniu alkoholu pomoże uratować dziecko przed niewyobrażalnym cierpieniem.

PAMIĘTAJ! FASD można w 100% zapobiec! Wystarczy zachować całkowitą abstynencję w czasie ciąży.


Bibliografia:

  • O’Malley L. ADHD and Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD). New York: Nova Science Publishers, 2007.
  • Okulicz-Kozaryn K., Terlikowska J., Jadczak-Szumiło T. Plakat z wstępnymi wynikami programu ALICJA – konferencja FASD, Rzym, 2014.
  • Okulicz-Kozaryn K. FASD w Polsce Skala problemu i propozycje rozwiązań, Warszawa, 2015.


 

Podobne posty