Autor: Anna Jarmuszkiewicz
Zastępczyni redaktor naczelnej miesięcznika „Remedium”, dr nauk humanistycznych. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu profilaktyki problemowej oraz literaturoznawstwa.