Autor: Krystyna Rymarczyk
jest profesorem Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego SWPS, w Katedrze Psychologii Biologicznej Wydziału Psychologii w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mózgowego podłoża procesów emocjonalnych, w tym regulacji emocji u dzieci. Jest autorką artykułów badawczych zakresu neuronauki, psychologii oraz neuropsychologii.