Autor: Dorota Macander
Psycholog. Trener warsztatu psychologicznego. Zajmuje się problematyką wychowania i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia (wykłady i zajęcia warsztatowe) dotyczące doskonalenia umiejętności interpersonalnych, interwencji wobec dzieci z grup ryzyka, a także konsultacje dla pracowników oświaty. Autorka i współautorka publikacji i materiałów edukacyjnych, dotyczących powyższej tematyki. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnozie psychologicznej i terapii, psychoprofilaktyce oraz edukacji dorosłych.