Autor: Ewa Kozdrowicz
Współpracownik w jednostce Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka z zakresu wychowywania dzieci w rodzinie i w społeczeństwie oraz projektowanych i realizowanych działań profilaktycznych i kompensacyjnych w tym zakresie.