Nierozerwalni > Dziecko > Ojciec a wychowanie dziecka

Ojciec a wychowanie dziecka

single image

Artykuł jest kontynuacją serii „Zawód życia: Rodzic. Mamą być”. Jeśli jeszcze go nie czytałeś, jest dostępny tutaj.

Rola Taty

Męskość w życiu!

Ojciec odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka, która często jest niedoceniana. Tata jest dla dziecka symbolem odpowiedzialności, uosobieniem siły, sprawności i odporności psychicznej. Ojciec bardzo mocno oddziałuje na proces dojrzewania dziecka w obszarze społeczno-moralnym. Dzięki relacji z tatą dziecko uczy się przystosowania do warunków życia społecznego, zaczynając od rodziny. Dlatego konieczna dla prawidłowego rozwoju dojrzałości społecznej jest obecność ojca w rodzinie oraz jego aktywny udział w wychowaniu.

Miłość to podstawa!

Miłość ojcowska jest nie mniej ważna niż miłość macierzyńska, jednak spełnia w życiu dziecka inne funkcje. Jest ona w pewnym stopniu warunkiem do tego, aby aktywizować proces dojrzewania społecznego dziecka. Miłość ojca jest konieczna, ponieważ stanowi zachętę do dalszego rozwoju dziecka oraz wytycza w jakim kierunku rozwój ten powinien postępować. Dziecko musi być pewne, że jest kochane!

Tata – inżynier

Występowanie u dziecka potrzeby zdobycia miłości ojcowskiej jest dowodem dojrzewania dziecka. Chcąc zdobyć miłość, dziecko stopniowo musi przezwyciężać swój egoizm. Kiedy mama odpowiada za projektowanie wnętrz, to tata przejmuje rolę inżyniera i kierownika budowy. To do niego należy zbudowanie fundamentu wartości, postawienie solidnych ścian relacji i trwałego dachu pewności siebie. Rolą taty jest budowanie razem z dzieckiem jego małego świata, rozszerzanie coraz bardziej jego granic oraz pomaganie dziecku w eksplorowaniu go w bezpiecznych warunkach.

Trudne braki… Daj czas!

Dzieci, które są pozbawione przebywania z tatą, trudniej rozwijają w sobie umiejętność wczuwania się w ludzkie cierpienia i radości oraz nie potrafią właściwie sterować swoim zachowaniem. Dziecko, które jest pozbawione stałego kontaktu z ojcem trudniej kształtuje w sobie najwyższą pod względem moralnym sferę osobowości, jaką jest sumienie. Takie dziecko jest mniej dojrzałe, bardziej rozkojarzone, ma mniejsze poczucie bezpieczeństwa oraz trudności w kontaktach z innymi dziećmi. Tato bądź!

Król lew!

Tata jest wzorem mężczyzny i przykładem roli ojca w świecie. Uczy swoje dzieci troski o bezpieczeństwo rodziny i innych osób oraz dbania o odpowiednie warunki do życia. Jego męskość wyraża się w zaradności, pracowitości i wielu innych cechach, z których bardzo ważną jest równowaga emocjonalna. Przejawia się ona w łagodzeniu stanów napięć uczuciowych w rodzinie poprzez rozładowywanie trudnych sytuacji, np. przez żarty. W ten sposób zapewnia dzieciom stabilność i bezpieczeństwo nie tylko fizyczne, ale także emocjonalne. Dzieci uczą się od swoich ojców zrównoważenia psychicznego, które przejawia się w sprawiedliwym, bezemocjonalnym osądzie wydarzeń dobrych i złych.

Jaki ojciec, taki syn!

Tata odgrywa istotną rolę w wychowaniu swoich synów co wynika z tego, że człowiek szybciej przyswaja pewne cechy zachowania i role społeczne przejawiane przez przedstawicieli tej samej płci. Ojciec jest wzorem dla swojego syna prawdziwej męskości w świecie. Jeśli ten obraz ojca zostaje wypaczony chłopiec może odrzucać wszystko co jest wpajane mu przez matkę i przejawiać zachowania agresywne. Synowie wychowujący się z ograniczoną obecnością ojca często nie potrafią spełnić wielu ról rodzicielskich w stosunku do własnych dzieci.

Córeczka tatusia?

Rola taty jest także ważna w życiu jego córek. Zachowanie się̨ ojca wobec córek ma duże znaczenie, ponieważ z reguły to on jest pierwszym dorosłym mężczyzną, z którym się stykają. W związku z tym często dla córki ojciec jest wzorem przyszłego męża. Podświadomie może szukać partnera, który byłby do niego podobny. Czasem, jeśli córka była pozbawiona obecności taty w swoim życiu, może szukać nie męża, ale mężczyzny, który zaspokoi jej potrzebę ojca, którego nie miała. Dzięki obserwacji swojego taty i wypełniania przez niego swojej roli, córka może później lepiej rozumieć własnego męża i synów. Dziewczęta wychowane bez udziału ojca, mają mniejsze szanse na wywiązanie się z roli żony i matki.

Zarówno chłopiec jak i dziewczynka potrzebują prawidłowego obrazu cech prawdziwego mężczyzny. Ojciec jest nie mniej potrzebny w wychowaniu dziecka niż matka. „Ojciec porównywany bywa do słońca, które ogrzewając ziemię, czyni ją zdatną do wydania płodów.”

PODSUMOWANIE

Aby mądrze wypełniać rolę rodzica trzeba najpierw prawidłowo ukształtować swoją świadomość wychowawczą, czyli odpowiedzieć na pytanie, co jest moim celem w stosunku do dziecka?

Celem wychowania powinno być dążenie do samodzielności dziecka, czyli wyposażenie go w wiedzę, umiejętności, wartości, które pozwolą mu odłączyć się od rodziców (co nie oznacza zerwania więzi z nimi) z pełną odpowiedzialnością za życie swoje i innych. Wychowanie to stworzenie dziecku takiego świata możliwości, w których może ono znaleźć własną drogę jaką chce przejść przez życie. Daj dziecku być sobą!

Życie człowieka takie jest, że okres miniony zawsze wpływa na ten następujący po nim. Przyszłość kreujemy opierając się na przeszłości, która pozostaje w naszych wspomnieniach. Dom rodzinny i przeżyte w nim dzieciństwo decyduje często o tym, jakim człowiekiem stanie się dziecko w przyszłości i jak ono odnajdzie się w swoich rolach społecznych, w tym możliwe, że także rodzicielskich.

Bibliografia

Więcławska, A. (2018). Rodzice jako fundament rozwoju i wychowania dziecka ku dojrzałości.

 

Podobne posty